Wolontariat

Stowarzyszenie to organizacja skupiająca osoby, które pragną realizować wspólne cele bez czerpania z tego zysków finansowych. Nasze stowarzyszenie skupia ludzi zainteresowanych pomocą osobom niepełnosprawnym. Aktualnie współpracujemy z wieloma wolontariuszami, jednak ze względu na nieustanny rozwój naszego stowarzyszenia wciąż poszukujemy nowych...

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do stowarzyszenia Trampolina przechodzą najpierw odpowiednie szkolenie. W jego trakcie zyskują rozległą wiedzę na temat działalności naszej organizacji, jak również zdobywają umiejętności potrzebne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przyszli wolontariusze muszą także zdecydować, jakie dokładnie zadania chcieliby podjąć. Niektórzy skupiają się przede wszystkim na pozyskiwaniu środków finansowych potrzebnych na realizację celów stowarzyszenia. Organizują zatem zbiórki i poszukują nowych sponsorów. Inni zajmują się dowożeniem niepełnosprawnych na rehabilitację oraz zajęcia sportowe. Wolontariusze prowadzą także działalność informacyjną, uświadamiając ludziom, jak ważne w życiu niepełnosprawnych są rehabilitacja oraz sport.

Czas przygotowania wolontariusza wynosi obecnie 2 miesiące, w trakcie których odbywają się cotygodniowe spotkania, trwające około 2-3 godzin. Wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem zapraszane są do kontaktu telefonicznego bądź mailowego ze Stowarzyszeniem Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Trampolina. Chętnie odpowiemy na ewentualne pytania potencjalnych wolontariuszy.