Fundusze na działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Trampolina prowadzi działalność niezarobkową, jednak realizacja wyznaczonych celów wymaga odpowiedniego budżetu. Nieustannie podejmujemy zatem działania, które pozwalają na zdobycie środków finansowych potrzebnych do realizacji poszczególnych zadań.

Znaczna część środków pochodzi od sponsorów, których udało nam się pozyskać. Są to osoby, które troszczą się o los niepełnosprawnych i pragną przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Sponsorzy przekazują nam środki finansowe, jak również zakupiony przez siebie sprzęt rehabilitacyjny. Jesteśmy wdzięczni za każde okazane nam wsparcie, a jednocześnie nieustannie poszukujemy nowych sponsorów.

Środki finansowe potrzebne do realizacji naszych celów gromadzimy także podczas regularnie organizowanych zbiórek. Podczas takich akcji ludzie mają możliwość zakupienia na przykład kartek świątecznych czy kalendarzy. Dochód uzyskany z ich sprzedaży przeznaczony zostaje na pomoc niepełnosprawnym, między innymi na zatrudnienie fizjoterapeutów czy transport podopiecznych stowarzyszenia do miejsc, w których odbywa się rehabilitacja. Zbiórki funduszy organizujemy przede wszystkim w okresie świątecznym. Są one przeprowadzane przez naszych wolontariuszy, którzy zostali odpowiednio przygotowani do wykonywania takich zadań.

Co roku przygotowujemy podsumowanie budżetu, w którym znajdują się informacje dotyczące pozyskanych środków oraz sposobu ich wykorzystania. Finanse stowarzyszenia są zatem jawne.