Dzielność stowarzyszenia

Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Trampolina, jak wskazuje jego nazwa, skupia się na pomocy ludziom niepełnosprawnym. Podejmujemy działania, które mają na celu zapewnić im właściwe warunki do rehabilitacji oraz możliwość uprawiania sportu

Nasi podopieczni mogą liczyć na pomoc zarówno we własnym domu, jak i w ośrodku przystosowanym do rehabilitacji. Każdy przypadek konsultowany jest z lekarzem, który wskazuje właściwy dla danego pacjenta sposób leczenia. Korzystamy z ośrodka wyposażonego w nowoczesny sprzęt, który umożliwia skuteczną rehabilitację. Jest to możliwe dzięki wsparciu sponsorów, których udało nam się pozyskać, a także dzięki funduszom gromadzonym podczas regularnie organizowanych zbiórek. Nasza działalność polega zatem między innymi na pozyskiwaniu środków finansowych, które pozwalają niepełnosprawnym na podjęcie i kontynuację rehabilitacji.

Zgromadzone środki przeznaczamy także na umożliwienie niepełnosprawnym uprawiania sportu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ma on korzystny wpływ zarówno na stan psychiczny, jak i fizyczny naszych podopiecznych. Niepełnosprawni mogą korzystać z takich obiektów sportowych jak baseny, hale sportowe czy siłownie. Są to obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ułatwiamy dotarcie do takich miejsc tym, którzy mieszkają z dala od tego typu ośrodków i nie są w stanie dostać się do nich samodzielnie. Zajmujemy się również szkoleniem wolontariuszy, którzy są zainteresowani pracą z osobami niepełnosprawnymi.